Rent statistisk ender mellom hver 5. og hver 10. mekling i konflikt, ifølge Longva. Han utelukker ikke at det kan skje i meklingen mellom Norsk Industri og Fellesforbundet.

— Hadde det ikke vært for de vanskelige prinsipielle spørsmålene i forbindelse med avtalefestet pensjon (AFP), obligatorisk tjenestepensjon (OTP) og sosial dumping, tror jeg nok partene kunne ha kommet til enighet om pengespørsmålene i forhandlingene, sier Longva.

Partene i det såkalte frontfaget, som omfatter konkurranseutsatt industri, kom aldri så langt som å diskutere pengespørsmål. Onsdag kveld ble det brudd i forhandlingene mellom Norsk Industri og Fellesforbundet, og i går møttes de sitt til første møte hos Riksmeklingsmannen.

- Ikke mer enn nei å få

— Var det nødvendig å bryte forhandlingene? Kunne dere ha vært flinkere ved forhandlingsbordet?

— Hvis vi skulle ha noe mer fremdrift måtte vi gå til brudd, for det var ikke mer enn nei å få. Da må vi søke hjelp her, og så får vi se hva som kommer, sier Fellesforbundets forhandlingsleder, Kjell Bjørndalen.

Riksmeklingsmannen la i går ned forbud mot arbeidsstans mens mekling pågår. Det betyr at partene tidligst kan bryte meklingen om 10 dager. Da er partene pålagt å fortsette meklingen i ytterligere fire dager før det blir konflikt. I praksis vil det si at første mulige streikedag er lørdag 1. april.

— Vi har ikke satt noe sluttdato. Vi bruker den tiden vi trenger, og i teorien kan vi mekle til ferien, sier Bjørndalen.

Tøffe tak

Under gårsdagens forberedende møte ble man i første rekke enige om de formelle rammene for meklingen.

— Foreløpig har vi kun lagt opp en teknisk møteplan, opplyste forhandlingsleder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Det første ordinære meklingsmøtet vil starte i Industriens Hus klokken 13 på mandag.

Riksmeklingsmann Svein Longva er forberedt på tøffe tak i meklingsrunden.

— Partene har selv sagt at de står langt fra hverandre, og det er jo prinsipielle spørsmål de har brutt forhandlingene på, sier Longva.