TRON STRAND tron.strand@bergens-tidende.noOsloManum gikk ut med knallhard og åpen kritikk av både Finans— og Samferdselsdepartementet på en konferanse om sjøsikkerhet tirsdag. Overfor Bergens Tidende viser han særlig til Sjøfartsdirektoratets mangeårige kamp for å innføre krav om 100 prosent redningskapasitet på innenriksfergene. Trenerte redningsflåter Både Finans- og Samferdselsdepartementet sørget på 90-tallet for at Manum gang på gang fikk forslag til forskrifter i retur. Direktoratet ønsket å innføre krav om at det skulle være nok redningsflåter på innenriksfergene til å ta alle passasjerer når fergen var fullsatt. Internasjonalt var det et krav som ble stilt etter "Titanic"-katastrofen hvor det ikke var plass til alle i redningsbåtene. I Sjøfartsdirektoratet ble dette oppfattet som et selvfølgelig krav, men Samferdsels- og Finansdepartementet mente det var unødvendig, siden innenriksfergene svært sjelden er fullsatt. "Sleipner" var en vekker Nå tror Manum imidlertid at ulykkene langs kysten, og særlig "Sleipner"-forliset kan ha bidratt til at det blir vanskeligere å trenere og obstruere nye krav om sikkerhet. - Det har vært stille etter "Sleipner". Den var nok en vekker, sier Manum til Bergens Tidende.På spørsmål om han venter motstand fra Finans- og Samferdselsdepartementet ved fremtidige revisjoner av regelverket sier han:- Vi får se. Men jeg håper og tror dette er et rimelig tilbakelagt stadium.Med henvisning til måten sikkerhet på innenriksfergene er blitt håndtert av ulike departementer, sier Manum: - Det er ikke slik vi jobber mot rederiene.