• Jeg ser med forventning frem til at den nye regjeringen skal ta fatt på Hardangerbroen, sier leder i styret for Hardangerbrua, Magnar Lussand.

— Jeg vurderer denne regjeringen til å være gunstig for vår sak, særlig med utgangspunkt i det Høyre har sagt. Vi får en samferdselsstatsråd fra Venstre, og jeg er litt i tvil i forhold til det. Men vi skal gjøre den jobben som kreves, så de får et skikkelig grunnlag til å vurdere saken. I løpet av de neste fire årene skal regjeringen ha fremmet en sak om bygging av bro for Stortinget, og Stortinget skal ha sagt ja til bygging, sier Magnar Lussand.