— I dag har Redd Barna sendt ut en sms til 10.000 av våre 70.000 faddere der vi spurte om de ønsker å forhøye fadderskapet med 25 til 45 kroner. Det er gjort på en måte som krever såkalt passivt samtykke, og det har vi ikke lov til, sier informasjonsleder for Redd Barna, Philip Crabtree.

Har ikke trukket penger

Passivt samtykke vil si at du automatisk blir trukket et gitt beløp, med mindre du aktivt går inn og stopper det.

— Det oppdaget vi, og da sendte vi ut en ny sms til de samme fadderne og forklarte at vi har gjort en feil.

Crabtree presiserer at det ikke er trukket noen penger fra noens konto, og at det heller ikke kommer til å skje.

Ønsker ikke å bryte loven

- Hvordan kan dette skje?

— Det er skjedd en feil, og det er bare å beklage.

  • Redd Barna er en stor organisasjon, og vi skal gjøre ting ordentlig og skikkelig.

Crabtree sier det er et bevisst valg å spørre faddere om de vil bidra med en høyere månedlig sum, men at de ikke ønsket å bryte loven.

— Redd Barna er en stor organisasjon, og vi skal gjøre ting ordentlig og skikkelig.

- Hvordan ble dere oppmerksom på feilen?

— Vi har i dag fått tilbakemeldinger fra en liten håndfull av de 10.000, hvor vi ble gjort oppmerksom på dette med passivt samtykke, og så har vi snakket sammen og med våre rådgivere, og sendt ut en ny sms.

Håper Redd Barna fortsatt har tillit

Crabtree sier ønsket om at fadderne kan betale litt mer i måneden, står ved lag.

— Grunnen til at vi spurte fadderne om det er ok å gå opp 25 eller 45 kroner i måneden, handler om at den jobben vi gjør er dyrere i dag enn den var for fem år siden. Og det å spørre om folk vil gi litt mer, er noe vi gjør fra tid til annen. Enten det er skolebøker eller materialer, så koster at det som Redd Barna betaler for i en nødhjelpssituasjon litt mer enn det gjorde for en tid tilbake.

- Hvordan tror du dette vil påvirke folks tillit til Redd Barna?

— Det er veldig viktig for Redd Barna å ha tillit hos de som støtter oss. Jeg mener vi har tatt den tilliten på alvor. For det første fordi det ikke har skjedd noen pengetransaksjoner. For det andre ved å legge oss flate og si at dette er en feil.

— Redd Barna kan ikke gjøre ting på tvers av loven. De samme 10.000 fadderne har fått vår beklagelse, og jeg håper det bidrar til å opprettholde den tilliten.