— Det kommer til å bli en videre debatt om det som gjelder terrorforbund og soloterrorisme etter denne dommen, sier Tore Bjørgo, professor ved politihøyskolen og spesialist innen terrorisme, til Aftenposten.no.

— Hadde Breivik vært tatt før 22. juli og før han hadde blandet sammen bomben, kunne han sannsynligvis ikke blitt straffet. Selv om han hadde gjort konkrete forberedelser som å ha knust kunstgjødselen. Det er et paradoks.

- Hull i lovverket

I terrordommen kommer det også frem at dansk straffelov ikke har en lov som gjør det straffbart å inngå terrorforbund. Men i dansk lov blir forberedelser til terrorhandlinger straffet som forsøk på terror.

— For soloterrorisme er det en stor grense fra forberedelse til forsøk. Det er slik jeg ser det et hull i det norske lovverket, sier Bjørgo til Aftenposten.no .

— Kunne vært straffet hardere

Jusprofessor Erling Johannes Husabø mener de terrordømte kunne vært straffet hardere.

— Dersom en person med vitende om hovedmannens terrorplaner har bidratt med kjemikalier eller andre hjelpemidler, og selv ikke skal være med på selve terrorhandlingen, vil det kunne straffes som forsøk til medvirkning til terrorisme. Det har en nesten like høy strafferamme som en utført terrorhandling. Men det er det ikke reist tiltale for, sier Erling Johannes Husabø.

Jusprofessorern mener gjennomgangen av bevisene er grundig, og at tiltalen om terrorforbund først og fremst avhenger av bevisene. Men Husabø stusser altså over at det ikke er vurdert et annet spørsmål.

Tvil om kjemikalier er utstyr

Professoren er også i tvil om den rettslige forståelsen av straffeloven § 161 om å skaffe "særlig utstyr" for å tilvirke sprengsstoff.

— Det som undrer meg litt er forståelsen av paragraf 161, i denne saken "særlig utstyr" for å lage sprengstoff. Jeg er i tvil om paragrafen har den rekkevidden som dommen legger til grunn for, at Hydrogenperoksid og kjemikalier er særlig utstyr i lovens forstand, sier Husabø.

Paragrafen har under særdeles skjerpende en strafferamme på inntil ti år.