Går forslaget gjennom, kan Bergen innføre lavutslippssoner reservert for miljøvennlige kjøretøy. De vil også kunne innføre forbud mot dieselkjøretøy på dager med svært høy luftforurensning.

Det er gledelig at det nå er flertall for Venstres forslag om å gi Bergen mer radikale og kraftfulle virkemidler for å få bukt med den lokale luftforurensningen, mener nestleder Terje Breivik.

— Den rødgrønne regjeringen satte ned foten for dette i forrige periode. Desto mer gledelig er det nå at Ap har snudd og at også Høyre støtter vårt forslag. Nå har vi et mer miljøvennlig flertall på Stortinget som samarbeider med kommunene om å få ned luftforurensningen, sier Breivik.

Kommunene avgjør selv

Sammen med partikollegene Abid Raja, Ola Elvestuen og partileder Trine Skei Grande sto han bak forslaget i Stortinget.

— Hvor grensene går, blir opp til Bergen kommune selv å bestemme, legger han til.

Høyre og Ap bekrefter overfor VG at de vil støtte et forslag fra Venstre om lovendring slik at kommunene selv kan regulere dette.

Energi- og miljøkomiteen på Stortinget avgir innstilling torsdag. Da kommer en bindende henstilling til regjeringen om å fremme forslag til lovhjemmel, skriver avisen.

Les også:

Forslaget om nytt regelverk om luftforurensning ble sendt Stortinget like før sommeren (se fakta).

Dieselbilens forbannelse

Et av de viktigste punktene er at norske kommuner som ønsker det, skal få hjemmel til å innføre egne regler om bruken av kjøretøy som benytter diesel som drivstoff.

Bakgrunnen er at dieselbiler har langt større utslipp av NOx enn bensinbiler. Derfor er dieselbiler det største problemet for lokal luftforurensning.

For få år siden ble nordmenn oppfordret til å kjøpe dieselbiler, fordi de ble oppfattet som mer klimavennlige enn bensinbiler. Den rødgrønne regjeringen satte i 2006 ned avgiftene på slike biler, som har litt lavere CO2-utslipp enn bensinbiler. Til gjengjeld er altså de lokale utslippene mye verre.

Diskuter saken under: