Amanuensis Gorm Kunøe ved Handelshøgskolen BI har studert framveksten av nettverksselskaper i Norge, og mener det er grunn til å tro at bygdefolk utgjør en stor del av medlemsmassen også i disse nye selskapene, skriver Nationen.

Kunøe har blant annet gjennomgått innkommende giroer i T5PC som viser at Østfold, Østerdalen, Sørlandet og Nord-Norge var overrepresentert i pyramidespillet. Han mener det ikke er tvil om at pyramidespill relativt sett er mer utbredt på bygda enn i byen.

– Det betyr ikke at bygdefolk er lettere å lure. Jeg tror slett ikke at dalførene er befolket med galninger og bygdetullinger. Det henger nok heller sammen med at det er tettere bånd mellom folk på bygdene, sier Kunøe, som peker på at det dermed kan være vanskeligere å si nei til «mas» om å bli med på pyramidespill.

Mens rekruttering til pyramidespill først og fremst foregår på arbeidsplassene i Oslo og andre byer, skjer rekruttering på bygdene i større grad gjennom familie og venner. Dette brer seg som en pest ute i bygdene, og forurenser vennskap og samhold når deltakerne begynner å tape, sier Kunøe.