KRISTER HOAAS

Carl I. Hagens tale er et eksempel på at løselig omgang med det som er hellig for andre er en risikofylt aktivitet, sier Anders G. Romarheim, forskningsassistent ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

— Oppfriskende debatt Etter talen til Levende Ord på Kråkenes, har Hagen møtt kritikerne med at de tar uttalelser ut av sin sammenheng og har bedt dem lese hele talen. Da vil de se at det kun er «terrorister» og «fundamentalister» han synger ut mot, har Hagen hevdet. Romarheim har analysert hele talen til Frp-formannen og sparer ikke på kritikken.

— Den debatten vi har fått i etterkant av Hagens tale har vært oppfriskende. Den hadde vi jo ikke fått uten Hagens utspill. Men det er vel det eneste positive jeg har å si om opptrinnet foran et lattermildt publikum på Kråkenes, sier Romarheim til Bergens Tidende.

Grovt og dehumaniserende - De verste bitene i talen er så grove at de overskygger de mer moderate elementene talene også har. Han portretterer Mohammed nær sagt som en barnemishandler, fastslår Romarheim.

Han mener at Carl I. Hagen går langt i retning av å dehumanisere palestinerne.

— Han fremstiller palestinerne som gruppe nærmest som om de hater barna sine og at det er om å gjøre å sprenge dem i luften så de kan komme på TV. Det kombinert med det veldig tydelig skillet han trekker opp mellom «dem» og «oss» - vi er tuftet på de kristne grunnverdiene, de er umoralske. Det er noe av de mest fundamentale propagandistiske grepet man kan ta.

Et tydeligere bilde av Frp - Talen er propagandistisk på mange måter, uten at det forutsetter onde intensjoner. Men den bygger opp et veldig negativt bilde av «motparten» og er samtidig etnosentrisk overfor «inngruppen» - de hvite kristne etniske nordmenn. Vi har fått et tydeligere bilde av hva Hagen og Frp egentlig er og står for.

— Skjønte Hagen hva han gjorde når han «fornærmet» Muhammed i talen sin?

— Ja, det tror jeg. Hagen er en av de dyktigste politiske retorikerne i landet. Han må forstå effekten av sine utsagn.

— Så Hagen hadde kontroll?

— Jeg tror Hagen hadde full kontroll, men at denne talen var veldig tilpasset publikummet i salen. Hadde Hagen talt foran en muslimsk ansamling mennesker hadde nok talen hatt en annen ordlyd. Jeg skulle like å sammenligne den talen her med en valgkamptale holdt av Hagen foran neste valg på Grønlands Torg i Oslo.

Neppe økt terrorfare Romarheim tror imidlertid ikke at terrorfaren økes i særlig grad, selv om Carl I. Hagens utspill har nådd tunge arabiske nyhetsmedier, som sist Al-jazeera.

— Det er ingen tvil om Al-jazeeras gjennomslagskraft, men kanalen er ikke akkurat objektivitetens høyborg. Det er jo en del nyanseringer i Al-jazeera-artikkelen på kanalens hjemmeside, men de viser likevel ansikt når det står å lese i reportasjen at de forsvarer selvmordsbomber som siste utvei i en fortvilet kamp. Det er drøyt.

— Så Hagens tale har ikke nødvendigvis økt faren for terroranslag i Norge?

— Det tror jeg neppe. Det eneste som kan tale for det, er avslutningen på artikkelen hvor det påpekes at Fremskrittspartiet faktisk er det tredje største partiet på Stortinget. Det som er sikkert er at dette kan slå negativt ut for Norges image i den arabiske verden.

FAKTA/Dette sa Hagen:

— La de små barn komme til meg», sa Jesus. Jeg kan ikke skjønne at Muhammed kan ha sagt det samme. I tilfelle han måtte ha sagt det samme, så ville det være: «La de små barn komme til meg, så jeg kan utnytte de, i min kamp for å islamisere verden.

— Når man sender 12-14-åringer med masse steinkast og sånt noe i intifadaen. Også andre. Så er det jo nesten at man ber om at en av de skal bli skutt, slik at man kan få det på CNN og NRK i beste sendetid. Altså, de bruker jo barna. Og hva med en moral, religion som sier at foreldrene er det en kjempeting å få barna til å bli drept av israelere, for da blir de martyrer. Og da får foreldrene stor heder og ære, for de har ofret sitt barn i kampen.