— En bom, medgir valgforsker Anders Todal Jensen, som selv kommenterte valget for TV 2.

Mandagens jevne valg ble ekstra spennende fordi TV-seerne ble forespeilet ulikt valgutfall, avhengig av hvilken kanal de valgte å følge. Mens NRK, sammen med NTB og de fleste andre store mediene, holdt seg til Kommunaldepartementets prognoser, valgte TV 2 å kjøre sine egne modeller.

Dette gjorde at valgutfallet, som var usikkert til det siste, så mer fordelaktig ut for borgerlig side dersom man valgte å ha TV-en innstilt på TV 2, mens NRK mesteparten av kvelden holdt fast på at de rødgrønne kom til å vinne.

— I forhold til hvordan dette endte, var dette en bom, sier valgforsker Anders Todal Jensen til NTB. Han var selv TV 2 valgekspert gjennom hele kvelden, og følte seg etter hvert lite komfortabel med valgutviklingen i forhold til det utfallet TV 2 lenge forutså.

— Jeg ble jo mer og mer urolig utover kvelden ettersom TV 2s prognoser ikke nærmet seg det faktiske valgresultatet, sier Todal Jensen.

TV 2 meldte i over en time at den borgerlige blokken ville få 85 mandater, ett mer enn de rødgrønne partiene. På samme tidspunkt hadde NRK et solid flertall for den rødgrønne siden.

Nyhetsredaktør Stål Talsnes i TV 2 innrømmer at han gjerne skulle sett at den prognosen ikke hadde blitt stående så lenge.

— Vi tok ikke nok høyde for den gode uttellingen Arbeiderpartiet fikk, sier Talsnes, som likevel ikke går med på at dette var noen skivebom av TV 2.

— Vi snakker om fire mandater. Dette er ikke en eksakt vitenskap, det ligger stor grad av vurdering i dette. Vi valgte ikke å endre prognosene våre i samme takt som NRK, sier Talsnes.

Talsnes viser til at TV 2, i motsetning til NRK, aldri meldte at Kystpartiet lå an til mandat. TV 2 justerte sin prognose utover valgnatten til 87 for de rødgrønne partiene og 82 for de borgerlige.

Dette så tirsdag ut til å bli den endelige mandatfordelingen.