Ivar Sønbø Kristiansen ved Institutt for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo mener ifølge Dagbladet at samfunnet som hovedregel ikke bør betale mer enn 350.000 kroner for et ekstra leveår til en pasient.

– Vi bruker store beløp på helse, uten å diskutere nytten av ulike behandlinger, sier han, men understreker samtidig at kostnadsanalyser aldri alene bør få bestemme om en behandling skal tilbys, og at akutt livreddende behandling skal ha høy prioritet.

Men han påpeker at stadig dyrere medisiner presser helsebudsjettene, og derfor bør økonomi få større vekt når beslutninger om liv og død skal tas.

– Vi bør sette en grense et sted, og 350.000 kroner tilsvarer omtrent brutto nasjonalprodukt per innbygger, som også er en grense Verdensbanken anbefaler, sier han til Dagbladet.

Politikere er ikke begeistret for forslaget.

– Norge skal være et land der både medisinsk og annen behandling settes øverst på lista. Da er en makspris aldeles feil vei å gå. Dette blir å sette kronepris på et menneskeliv, sier leder av Stortingets helsekomité, Harald Nesvik (Frp).