I Utdanningsdirektoratet ligger søknadene fra 78 private aktører som ønsker å starte videregående skoler i Norge.

Stoltenberg regner med at en ny rød-grønn regjering skal klare å hindre noen av disse å etablere seg.

Nøkkelen til det er ankebehandlingen. Utdanningsdirektoratet har sagt at søkerne skal få svar før sommeren. Men mange fylkeskommuner har uttalt seg negativt til søknadene. Blant annet har flertallet i Hordaland sagt nei til John Bauergymnaset, som ønsker å åpne skole i Bergen.

— Hvis fylkeskommunene anker, kan tiden arbeide for oss, sier Stoltenberg. En ankebehandling kan ta så lang tid at valget og et eventuelt regjeringsskifte kommer før utfallet.

— Vi vil selvsagt vurdere hver søker for seg. I likhet med KrF er Ap åpen for alternative pedagogiske skoler. Men kommersielle aktører vil vi stanse, sier Stoltenberg til Bergens Tidende.

Fire måneder før valget er partilederen optimistisk på partiets vegne i Hordaland. Partiet har i dag fire mandater fra Hordaland, etter et valgresultat på skarve 19,6 for fire år siden.

— Vi skal fortsette fremgangen fra kommunevalget og satser på fem mandater, sier Stoltenberg.

Noe tallfesting vil han ikke være med på.

— I Hordaland har Høyre Erna Solberg på topp, mens Ap har langt på vei et nytt lag. Er det et problem?

— For oss kan det være en fordel av Erna topper listen, sier Stoltenberg og fortsetter: - Regjeringen er svært upopulær.