— Kritikerne misforstår. SFT har ikke kontroll og tilsyn med det private kvotemarkedet, så her blir det ikke snakk om noen dobbeltrolle. Regjeringen ønsker å prioritere et sikkert og oversiktlig system. Mange har hatt grunn til å være skeptisk til kvotemarkedet slik det fremstår i dag, sier Sørensen.

— Vi har heller ikke til hensikt at private skal tjene penger på dette markedet, sier statssekretæren.

— Men en ideell organisasjon som Framtiden i våre hender sier de stiller strengere krav til prosjektene enn hva SFT vil gjøre?

— Ja, men så kan jo de som ønsker å kjøpe kvoter av FIVH fortsatt gjøre det. Vi vil ikke hindre noen i å selge kvoter.

— Dagens markedsaktører frykter konkurransevridning; at SFT ikke behøver å tenke kommersielt?

— Det forstår jeg heller ikke. SFT må da ta hensyn til kostnader de også.

— Men SFT er en statlig aktør?

— Det vil ikke skje noen form for statlig subsidiering av SFT, sier Sørensen