– Jeg hilser tildelingen velkommen, sier Kopreitan. Han sier han tror det vil få stor betydning i den muslimske verden at Nobels fredspris er tildelt en muslim.

Kopreitan tror også tildelingen vil gjøre det lettere å rekruttere flere ordførere til den verdensomspennende ordførerkampanjen mot atomvåpen som ordføreren i Hiroshima har tatt initiativ til. 150 norske ordførere har så langt sluttet seg til kampanjen.

– Nå tror jeg vi raskt vil få tilslutning fra 150 til, sier Kopreitan.