Forliket går ut på at forlaget Publicom må gi avkall på bildet av prinsessen og dermed bytte ut omslaget på boka. Forlaget kan beholde bokens tittel – «Märthas engler».

– Prinsessen er glad for at det er blitt forlik i saken, men hun syns fremdeles ikke noe om bokens tittel, sier Schiøtz til NTB.

I tillegg må Publicom betale 150.000 kroner i erstatning til Märtha. Disse pengene skal gå til årets TV-aksjon i regi av UNICEF. Erstatningen er ifølge prinsessens advokat, Cato Schiøtz, den høyeste noen gang i en slik sak.

– Prinsessen er glad Advokat Tor Erling Staff, som representerer forlaget, mener beløpet er underordnet og er mest opptatt av at boken kommer raskt tilbake i salg igjen – uten omslaget.

– Det viktigste for oss var å få beholde tittelen, sier han til NTB.

Det er særlig to forhold som gjorde at prinsessen ønsket forlik: Hun synes bokens innhold om engler er hyggelig. Dessuten vil hun legge saken bak seg og slippe en eventuell rettssak, opplyser Schiøtz.

Staff peker også på at en rettsprosess ville ha strukket betydelig ut i tid, og kunne ha fortsatt helt fram til påske før den fikk sin endelige avgjørelse.

– Det er klart at tidsaspektet inneholdt gode grunner for å inngå forlik. Dette er en løsning som begge parter kan være fornøyd med, sier han.

– Nødvendig forlik – Dette er et nødvendig forlik som begge parter kan leve med, sier forlagssjef Torgeir Lorentzen i Publicom til avisen Gjengangeren.

Forliket kommer én uke etter at Nordre Vestfold tingrett stanset salget av boken «Märthas engler», etter krav fra prinsessen selv. Et bilde av prinsessen prydet bokens forside, men bortsett fra et to sider langt forord, handler ikke boken om prinsessen i det hele tatt, og hun hadde ikke gitt tillatelse til bruk av bilde.

Bokens tema er kommunikasjon med engler og er en oversatt utgave av den britiske boken «Seeing Angels» som kom ut første gang for fem år siden.

I salg igjen

Publicom reagerte på bokstansen, og dermed barket partene sammen i Nordre Vestfold tingrett tirsdag denne uken, hvor retten skulle avgjøre om den midlertidige stansen av boken skulle stå ved lag.

Striden i retten sto først og fremst om hvorvidt omslaget på boken er å betrakte som reklame eller som en del av et åndsverk. Nå slipper tingretten å ta stilling til dette.

Forlagssjef Lorentzen opplyser at «Märthas engler» nå er i salg igjen og at et helt nytt omslag skal sendes ut til bokhandlerne så fort som mulig. Boken er trykket i 30.000 eksemplarer og blir kanskje å finne under mange juletrær i år, men da uten bildet av prinsesse Märtha Louise.

Sigurdsøn, Bjørn