TORSTEIN STANGENES

Arbeiderpartiets Hill-Marta Solberg er overrasket over Høybråtens uttalelser.

— Dette er en kuvending. Men det er veldig positivt hvis det Høybråten antyder blir en realitet og hvis Høybråten og KrF står for en annen linje enn Victor Norman, sier hun.

Hun mener ferske tall fra Statistisk sentralbyrå, som viser at det på ett år er blitt 15.000 flere midlertidig ansatte, indikerer at det ikke er noen grunn til å tillate økt bruk av midlertidig arbeidskraft.

Vil ha trygge arbeidsvilkår

I gårsdagens BT fortalte arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten om viktigheten av et inkluderende arbeidsliv. På spørsmål om det var mest inkluderende at ansatte har fast jobb eller om det var mest inkluderende at flest mulig fikk prøve seg i arbeidslivet, svart han:

— Gode og trygge arbeidsvilkår er en viktig del av et inkluderende arbeidsliv.

Han sa også at regjeringen ikke hadde bestemt seg for om den vil tillate økt bruk av midlertidig ansatte eller ikke.

Men i fjor høst, da Victor Norman var arbeids- og administrasjonsminister, var regjeringen bestemt nok til å foreslå å tillate økt bruk av midlertidig ansatte. Dette foreslo regjeringen i sitt budsjettforslag.

Som en del av budsjettforliket med Arbeiderpartiet ble dette forslaget trukket. I stedet skulle regjeringen komme tilbake til dette etter at arbeidslivslovutvalget kom med sine anbefalinger i vår.

Flertallet i utvalget anbefalte det regjeringen allerede hadde foreslått, nemlig å tillate bruk av midlertidig ansatte i inntil tolv måneder.

- Full uttelling

— Var det dette dere håpet på da dere forhindret at regjeringen fikk gjennomslag for forslaget i fjor høst?

— Det var kolossalt viktig at vi klarte å stoppe dette i første runde. Hvis regjeringen skifter syn, får vi full uttelling, sier Solberg.

FAKSIMILE: Bergens Tidende fredag 6. august 2004.