• Porno er brukskunst, og porno er derfor bra for jenter, sier kvinneforsker.

Det er gjesteforsker ved Senter for kvinne— og kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo, Anne G. Sæbø, som skriver dette i marsutgaven av det erotiske bladet Cupido.

— God pornografi kan virke frigjørende for både kvinners og menns seksualitet, sier Asker-jenten, Sæbø som nå slår et slag for pornografien som brukskunst.

Hun har denne vinteren et sabbatsår fra sin stilling som førsteamanuensis ved St. Olaf College i Minnesota, USA.

I artikkelen i Cupido konkluderer Sæbø, med bakgrunn i sin forskning på kjønn og kvinner, at pornografi er "entydidig bra" for jenters seksualliv.

Bjørneboe tente forskeren - Hvor startet interessen for å forske i pornografi?

— Det er vanskelig å svare entydig på det spørsmålet. Men Jens Bjørnebos "Uten en tåd" appellerte til meg som kvinne og vekket kåthet i meg, mye mer enn Agnar Mykles "Sangen om den røde rubin", sier Sæbø.

— Samtidig opplevde jeg i samtaler med andre jenter, både i Norge og da jeg kom til USA, at de syntes porno var ekkelt. Og hvofor syntes de det? Jo, først og fremst fordi jenter er blitt ekskludert fra pornografiens opplevelse og heller blitt fremstilt som objekt. Jeg ville derfor, på selvstendig grunnlag, finne ut om det var sant at pornografi er ekkelt, sier førsteamanuensis Sæbø.

Startet med pornofilmene Og dermed satte hun i gang sitt forskerarbeid på pornografi og jenter.

-Jeg må tilstå at jeg gruet meg til å se pornofilmer, men ble positivt overrasket over det jeg såg. Samtidig hadde jeg med meg den norske dobbeltheten; at jenter i Norge skal være politisk frigjorte og selvstendige individer, men på ingen måte vise seg frem som "billig" eller promiskuøs. Det følger i Norge så mye skam og sjenanse med jenters seksualitet. Her kan derfor god porno virke frigjørende for jentene, sier kvinne- og kjønnsforsker Anne Sæbø.

Hun sier videre at vi trenger et nytt språk å spille med:

— Jo mer spillerom det er for kvinnr i pornogafien, jo bedre er det for mannen også. I Norge er vi i det minste stolte av èn ting, nemlig brukskunsten. Jeg vil slå et slag for pornografien som brukskunst, sier Anne G. Sæbø, som til sommeren vender tilbake til sin stilling som førsteamanusenis og litteraturviter ved St. Olaf College i Minnesota.

Arkiv