GUNNAR WIEDERSTRØM

I Natur og Ungdom (NU) er de lite begeistret for kritikken Stein Malkenes retter mot NUs vindkraftsatsing.

— Han mener Naturvernforbundet skal snu kappen etter vinden i stedet for å jobbe for vindkraft, som vi mener er den beste miljøløsningen. Det er dette som er populisme, sier nestleder i Natur og Ungdom, Gøril Andreassen. - Heldigvis er ikke Malkenes lenger leder i forbundet, legger hun til.

— Malkenes nekter å forholde seg til at Norge og resten av verden trenger fornybar energi. Norge har en fantastisk mulighet til å ta i bruk vindkraften.

— Er det riktig å fylle kyststripen vår med store og dominerende vindmølleparker?

— Malkenes er mot all vindkraft. Og da har han meldt seg ut av debatten om hvor disse skal plasseres. Vi mener at vindmølleparkene skal plasseres ut fra hensynet til naturmangfoldet.

— Hvor mye kan produseres uten at det rammer naturmangfoldet i alvorlig grad?

— Direktoratet for naturforvaltning har vurdert konfliktene tematisk. NU har vedtatt å gå inn for produksjon av 15 TWH med vindkraft innen 2015. Det er mulig med akseptable konflikter.

— Da blir det mange vindmølleparker kysten rundt?

— Det behøver det ikke å bli det. Den største vindmølleparken som planlegges skal ha en produksjon på 4 TWH, påpeker Andreassen.