• Maken til pølsevev som det Kurt Oddekalv kommer med når han kritiserer de planlagte gassfergene har jeg aldri før opplevd!, tordner Jakob Bleie.

Som styreformann i HSD reagerte Bleie med forferdelse da han i lørdagens BT leste Kurt Oddekalvs nådeløse kritikk av den nye generasjon ferger, som det er meningen å sette inn i sambandet Halhjem-Sandvikvåg.

— Jeg skjønner ikke hva som går av ham, for han ser ikke engang ut til å bry seg om det som er rene fakta om gassfergene. Å påstå at de nye fergene vil forurense like mye som om vi hadde fortsatt å bruke diesel, er jo helt bort i skodda, fortsetter Jakob Bleie.

Sparer 800 tonn NOX

— Det er et ufravikelig faktum at vi med gassdrift vil skåne naturen for 800 tonn NOX i året. Dette i seg selv er en betydelig miljøgevinst når vi har i mente at vi snakker om det mest trafikkerte fergesambandet i landet. Dessuten blir det en merkbar reduksjon av CO2-utslippene.

Dersom vi virkelig ønsker å oppnå noe i forhold til strengere miljøkrav, som ikke minst Kyoto-avtalen forutsetter, er overgang til gassdrevne ferger noe av det mest effektive, sier han.

Bleie understreker at det er trafikkveksten som ligger til grunn for kontrahering av nye og større ferger. De siste årene har biltrafikken økt med fem-seks prosent hvert år på sambandet Halhjem-Sandvikvåg.

Tre istedenfor seks

— Skulle vi ha fortsatt med tradisjonelle ferger, ville vi bli nødt til å sette inn en ny for hvert år fremover. I dag har vi fire, og i så fall ville vi snart hatt seks. Med de store, planlagte gassfergene vil vi derimot greie oss med tre.

Det sier seg selv av anløpsstedene må endres og dimensjoneres deretter. Men det er Veivesenets, og ikke HSDs anliggende, sier Jakob Bleie videre.

Gassdrift i 2005?

Han aner samtidig hva som er det egentlige motivet når Kurt Oddekalv slår så sterkt på stortrommen:

— Som nesten-osing må Oddekalv selvsagt få fremføre sin sterke motvilje mot at det skjer endringer på kaiområdet på Halhjem, men han må ikke blande dette sammen med miljøgevinsten ved overgang til gassdrevne ferger.

Her har han virkelig tråkket uti uten å ane konsekvensene av det han sier! hevder Bleie som understreker at han ellers setter stor pris på Kurt Oddekalvs engasjement.

HSD venter på klarsignal fra myndighetene til å få bygge gassferger. Så snart det gis, er det beregnet en byggetid på halvannet år. I løpet av 2005 kan de dermed settes i drift, ifølge Jakob Bleie.