Det siste halvåret har norsk og litauisk politi samarbeidet tett om å ta hovedmennene bak narkotikasmuglingen fra Baltikum til Norge. Blant annet har en polititjenestemann fra Litauen i halvannen måned vært stasjonert ved Kripos-hovedkvarteret i Oslo.

— Vi har utvekslet etterretningsopplysninger som har gjort oss i stand til å ta bakmennene. Vi har i flere tilfeller avslørt hvem som står bak denne virksomheten, og ikke bare kurerene og mottakerne, sier Huuse.

Smuglingen av rohypnol og amfetamin har først og fremst skjedd via landeveien, i trailere og personbiler.

Svensk politi har gjort flere beslag av narkotika som var tiltenkt det norske markedet.

— Det er først og fremst Litauen som har pekt seg ut som opphavsland for smuglingen, men vi følger også godt med på hva som skjer i de andre baltiske landene. Vi har klart å bremse ned denne trafikken de siste månedene. Men samarbeidet må fortsette, ellers vil den ulovlige aktiviteten ta seg opp igjen, sier Huuse.