SOFIA M. FOSSUM, NTBOslo

Ifølge Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet (SEF) gjør politikerne en slett innsats for å få nordmenn i bevegelse.

Piller mot det ille Via blåreseptordningen brukte staten 850 millioner kroner i 1999 på kolesterolsenkende midler, ifølge SEF. Til sammenligning fikk idretten 812 millioner kroner fra tippemidler samme år.

-Jeg er overbevist om at staten bruker mer en milliard på kolesterolsenkende tabletter nå. Dessuten brukes det penger på medisiner mot høyt blodtrykk, diabetes og andre sykdommer som kan skyldes lite aktivitet og overvekt. Vi har også pillen mot fedme. Det brukes mye mer penger på å reparere konsekvensene av et helsemessig forfall enn på å forebygge, sier professor dr. med. Roald Bahr i SEF.

Må våkne Han mener politikerne må bli flinkere til å legge til rette for en sunnere livsstil slik at det norske folk kan bli mer fysisk aktive.

— Hvis ikke politikerne våkner nå, havner vi i et samfunn som det amerikanske, der 60 prosent av befolkningen er klassifisert som overvektige, sier Bahr.

Til tross for at folk spiser mindre fett, mer frukt og grønt og at flere trener enn for ti år siden, veier norske kvinner og menn mer enn tidligere og de er i dårligere form.

-Det kan bare være én årsak til det - for lite hverdagsmosjon. Rulletrappen er et godt tegn i samtiden på at den fysiske aktiviteten er forsvunnet fra hverdagen, sier Roald Bahr.

- Undergraver folkehelsen Han mener norske politikere systematisk gjør vedtak som undergraver den norske folkehelsen. Han me-ner at Nasjonal transportplan som skal diskuteres i Stortinget neste uke er et eksempel på det.

— Nasjonal transportplan er på totalt 270 sider, men inneholder kun én setning om den helsemessige be-tydningen av å legge forholdene til rette for fysisk aktivitet. Politikerne må i det minste legge til rette for at barn og ungdom skal kunne gå og sykle trygt til skolen, mener Bahr.

Han tror problemet ligger i at politikerne ikke tenker helhetlig nok.

— For å forebygge må man tenke sektorovergripende. Regjeringen må sørge for at de strukturelle forhol-dene innen arbeidsliv, skole, helsetjeneste, samferdsel, arealplanlegging og matvarepolitikk gjør det letter å velge sunt, sier Bahr til NTB.

Håp for de slappe At Arbeiderpartiet foreslår at arbeidsgivere skal bli tvunget til å legge til rette for trening, synes SEF er vel og bra, men når partiet samtidig foreslår å momsbelegge trening er vi like langt.

— Trening burde være skattefritt for alle parter, mener Bahr.

Men om du hører til gruppen av litt overvektige som beveger deg lite eller ingenting, er ikke alt håp ute. Det er ifølge SEF ikke så mye som skal til.

— 30 minutters rask gange per dag, gjør mye for en som er inaktiv fra før. Man behøver heller ikke gå 30 minutter i ett strekk. Ti minutter her og ti minutter der, har også en god effekt, kan Bahr fortelle.