Men overtrampene får sjelden følger for de ansvarlige, slår han fast i kommende utgave av det juridiske tidsskriftet Lov og Rett. Wegner vil at politiets ledere bør bli langt dyktigere til å utføre rettslig kontroll med tjenesten, og advarer mot triksekultur.

— Politimestrene må begynne å ta stikkprøver for å avsløre brudd på instruksen. Kanskje bør også tjenestemennene bli flinkere til å reagere overfor en kollega som gjør noe galt, eventuelt varsle overordnede, sier Wegner til Aftenposten.

Wegner tror antall legalitetsbrudd er rundt 5000 i året, basert på antall saker som er innklaget til SEFO. Han erkjenner at tallet er usikkert og kan diskuteres.

Rolf B. Wegner har siden slutten av 1960-tallet hatt flere stillinger i politiet og påtalemyndigheten. Etter at han i fjor gikk av som politimester i Bergen har han vært tilknyttet Politidirektoratet. (NTB)

Rolf B. Wegner.