«Hvis offentligheten ikke blir fullt informert om funnet av Munch-maleriene, vil en slik taushet kaste lange skygger inn i lagmannsrettens behandling av NOKAS-saken», skriver Dagbladet.

De krever på lederplass at Riksadvokaten tar affære.

«Det er helt nødvendig at Riksadvokaten – uten opphold – gir en redegjørelse for kontakten med David Toska når det gjelder Munch-maleriene».

Også Aftenposten og Vårt Land maner til mer åpenhet fra politiets side. Aftenposten skriver at «politiet er så tilbakeholdne med opplysninger at tausheten i seg selv blir en pådriver for spekulasjoner», mens Vårt Land skriver at «det viktigste er å få klarhet i om det forholder seg slik som både VG og Dagbladet skrev fredag, at NOKAS-dømte David Toska byttet Munch-bildene mot velvilje».

Politiets Fellesforbund (PF) gikk fredag ut og krevde full åpenhet om hvordan de to savnede Munch-maleriene «Skrik» og «Madonna» kom til rette. I et brev til riksadvokat Tor-Aksel Busch ber de om at politiet er åpne om hva som har foregått.

Frps justispolitiske talsmann, Jan Arild Ellingsen, har bedt justisministeren redegjøre for om det faktisk er inngått en avtale med kriminelle om strafferabatt og bedre soningsforhold, og i så fall hvilken lovhjemmel som brukes.