Politiets avlytting av de siktede skal ha vist at de hadde inngående kunnskap om rutiner ved synagogen. De skal blant annet ha hatt kunnskap om hvor mange vakter det er ved synagogen og når menighetens medlemmer kommer til messe.

Kilder sier til VG at noen må ha brukt atskillige timer på spaning ved synagogen og ved ambassadene.

Kripos, Oslo-politiet og Økokrim bistår PST i det som er blitt en veldig ressurskrevende etterforskning. Det skal blant annet skyldes behovet for bruk av metoder som romavlytting. På det meste skal nær 100 tjenestemenn fra politiet deltatt i etterforskningen.