Retten mener politiet provoserte ulovlig i forkant av bankboksinnbruddet på Bryn. David Toska ble i Oslo tingrett onsdag dermed «bare» dømt til å betale 34 millioner kroner i erstatning i forbindelse med innbruddet.

Han ble også dømt til tre års fengsel for innbruddsforsøk hos Norsk Medisinaldepot.

I den såkalte bankbokssaken ble David Toska overraskende frikjent langt på vei i Oslo Tongrett onsdag, selv om han har erkjent forholdet. Retten ga med to mot en stemmer forsvaret medhold i at politiet hadde provosert ulovlig. Men Toska ble likevel dømt til å betale 34 millioner i erstatning til Gjensidige NOR.

En 27 år gammel mann som var tiltalt sammen med Toska for innbruddsforsøket, ble i tingretten onsdag dømt til ett års fengsel.

Påtalemyndigheten mener det er sannsynlig at flere enn Toska gjennomførte bankboks-kuppet, men etterforskningen har ikke gitt flere tiltalte i saken. Toska har vært siktet for innbruddet på Bryn siden 2001.