Oslo i fjor høst : Unge kvinner på vei hjem fra Oslo sentrum blir overfalt, voldtatt eller antastet. Gjerningsmennene raserte livene til ofrene, og skapte stor usikkerhet og redsel blant mange andre.

Politiet registrerte 55 anmeldte overgrepsvoldtekter i 2011. Bare i fire av sakene er det tatt ut tiltale eller dom, skriver Aftenposten.no

Bistandsadvokat Hege Salomon er bekymret, men ikke overrasket over de mange henleggelsene. Hun ønsker å endre regelverket slik at politiet kan pålegge folk å avgi DNA til politiet.

Henlagt

— 34 av sakene er henlagt på grunn av manglende opplysninger om gjerningsmannen, to på grunn av mangel på bevis og fire på grunn av bevisets stilling. Ti saker er fortsatt under etterforskning, mens en er sendt til et annet politidistrikt, opplyser Kari-Janne Lid, leder for avsnitt for seksualforbrytelser i Oslo-politiet.

Høyt prioritert

8. oktober i fjor ble en 18 år gammel kvinne overfalt og voldtatt i Hellerudveien. Senere ble det kjent at politiet fikk DNA-treff og kan koble mannen til tre overgrepssaker på østlandsområdet de siste åtte årene.

På bakgrunn av vitnebeskrivelser ble en fantomtegning publisert og offentliggjort, men mannen er fortsatt på frifot. Hellerud-voldtekten etterforskes av Kripos på grunn av DNA-treffet.

— Etterforskningen i saken i Hellerudveien har vært og er fortsatt høyt prioritert, og den er bredt lagt opp. Enkeltheter i de undersøkelser vi har foretatt ønsker vi ikke å gå nærmere inn på, sier Cecilie Lilaas-Skari, leder av voldtektsgruppen i Kripos.

Bekymret

— Jeg er ikke overrasket, men bekymret over den høye henleggelsesraten. Saker henlagt på bevisets stilling gir ofte rom for juridisk skjønn og kan dermed påklages. Etter min mening har Oslo politidistriktofte strengere krav for bevisenn statsadvokaten, sier bistandsadvokat Hege Salomon, som bistår kvinnen som ble voldtatt på Hellerud.

Hun mener det er svært bekymringsfullt at så få voldtektsanmeldelser fører frem til tiltale og dom, og at det er uheldig at politiet bruker lang tid på å etterforske slike saker.

Fant DNA

Det ble funnet DNA fra gjerningsmannen på Hellerud som matcher to andre overgrepssaker som ogsåer uoppklart.

— Jeg mener manbør endre lovgivningen i Norge slik man gjorde i Sverige for noen år tilbake. I saker der det kan være avgjørende for etterforskningen i en straffesak, bør politiet få hjemmel til å pålegge folk å avgi DNA, sier Hege Salomon.

Slik lovverket er i Norge nå må det finnes skjellig grunn til mistanke for at politiet kan pålegge noen å avgi spyttprøve til DNA-testing.