Fagsjef Jan Eddie Tinlund i NHO anslår at politiet bare har kontrollert halvparten av landets vektere. Anslaget er basert på tall fra Politidirektoratet som viser at bare sju av landets politidistrikter har gjort jobben sin med å kontrollere vekternes vandel.

NHO Service organiserer de store vaktselskapene. Organisasjonen er skuffet over at politiet nedprioriterer kontrollen.

– Bransjen har et godkjenningsproblem. Vi har derfor opprettet vår egen godkjenningsordning, men vi mener politiet burde fulgt opp med kontroll fordi vekterne er i ferd med å overta viktige funksjoner, sier informasjonssjef Baard Fiksdal i NHO Service til Aftenposten.

Seksjonssjef Steinar Talgø i Politidirektoratet sier vaktselskapene må ha politiets godkjenning når de skal begynne. Deretter skal politiet følge opp med kontroller hvert år, basert på en skriftlig rapport som vaktselskapene plikter å sende en gang i året. Måten kontrollene skal skje på, er detaljregulert i rundskriv.

Talgø betegner det som et problem at 20 politidistrikter lot være å utføre kontroller i fjor.

– Ja, det er klart. Sett fra et forvaltningsståsted er det et mål at alle skal kontrollere selskapene i sine distrikter, men vi må selvfølgelig ta forbehold om at den enkelte politimester prioriterer oppgaver innenfor sitt distrikt, sier Talgø.

Ifølge NHO Service er det rundt 10.000 vektere i Norge, fordelt på mellom 240 og 260 selskaper.