— Politiet ga opp å løse saken. Lars og Kristin har, for å bortforklare sin egen rolle, måttet balansere mellom å si for mye og å si for lite. Samme taktikk har politiet fulgt, hevdet Sulland.

Både Sulland og Per Orderuds, forsvarer, Cato Schiøtz, tegnet i sine prosedyrer et bilde av hvordan de mener politiet har låst seg fast tidlig i etterforskningen, og hvordan de har vært selektive i hvilke opplysninger de ønsket å feste lit til.

— Politiet har forsynt seg fra et lunsjbord av opplysninger, og godtatt nøyaktig det som har passet dem. Nei, ikke et lunsjbord, men et julebord, hevdet Sulland.

Advokaten mener politiet ikke har gjort nok for å løse saken.

— De unnlot ettertrykkelig for eksempel å forfølge Kristins alibi. De har unnlatt å avhøre en rekke opplagte vitner.

NTB