Oppgaven er utarbeidet av politiinspektør Reidar Bruusgaard, som leder Kripos’ etterforskningsseksjon, og førstebetjent Helge Stave ved Hordaland politidistrikt.

– Politiet er blitt veldig flinke til å telle saker, men de er dårlige til å vurdere om det de gjør faktisk fører til bedre kriminalitetsbekjempelse, sier Bruusgaard til Aftenposten.

Det er styringssystemene som er for dårlige, slår rapporten fast. Måten politiet styrer virksomheten på, gjør det nemlig mindre attraktivt for landets politimestre å prioritere saker som omhandler organisert internasjonal kriminalitet.

Målstyring er et ledende prinsipp, og hvert politidistrikt fastsetter hvert år et mål for antall saker som skal etterforskes.

Bruusgaard og Stave mener politiet må bli flinkere til å måle om de i realiteten er effektive nok. De to mener også at politimestrene må kunne instrueres til å prioritere disse sakene.

Mastergradsoppgaven gir videre uttrykk for at den geografiske oppdelingen i 27 politidistrikter passer dårlig i forhold til kriminaliteten som krysser distriktsgrensene.

Bergens Tidende