Miljøvernminister Erik Solheim (SV) varslet i mars at han så for seg et forbud mot plastposer. Miljøverndepartementet ba SFT om å utarbeide en rapport om miljøkonsekvensene ved bruk av plastposer. Nå foreligger rapporten, og konklusjonen er klar: Det er ikke miljøvennlig å forby plastposer i Norge, skriver Teknisk Ukeblad på sin nettside.

Brukes til søppel SFT peker på at plastposene bare utgjør 1 prosent av husholdningsavfallet, og at de spiller en viktig rolle i dagens avfallshåndtering. 60 prosent av plastposene benyttes til emballasje for restavfall fra husholdningene, og 22 prosent brukes til emballasje for annet avfall. Resten leveres til gjenvinning, og bare 3 prosent ender som restavfall selv.

Tilsynet mener heller ikke at plastposer med en større andel nedbrytbart planteråstoff vil være mer miljøvennlig. Dette fordi det er vanskeligere å gjenvinne dem fordi kvaliteten på råstoffet er dårligere, slik at de kan føre til et økt miljøproblem hvis innslaget av dem blir for stort.

Heller ikke papirposene vurderes som et godt alternativ, fordi produksjonsprosessen krever mer vann og energi, og avfallsmengden er større.

Anbefaler ikke avgift SFT ser heller ikke behov for en ekstra avgift for å begrense bruken av plastposer, og peker på utviklingen med at bruk av handlenett har fått mye positiv oppmerksomhet og markedsføres i større grad enn før, melder NRK.

I Norge brukers det årlig over en milliard plastposer i Norge. I tillegg kommer 300.000 fruktposer og alle posene vi benytter hjemme. Dette utgjør 15.000 tonn plast i året.

Synspunkter? Si din mening her.

Christian Lura