HILDE KRISTIN STRAND

Det sier både byråd for oppvekst, Hans-Carl Tveit, og kommunaldirektør Harald Noss.

— Barnehagen skal plasseres lenger oppe på tomten. Det skal fremdeles være hage der, sier byråden.

BT skrev i går om den gamle skolehagen i Øyjorden som bystyret har vedtatt å omregulere til barnehagetomt. Men både byråden og kommunalråden understreker at de satser på et samarbeid mellom de som nå bruker kolonihagen og barnehagen.

Vil bygge i høyden

Barnehagen er tenkt plassert i utkanten av hageflekkene. Ifølge Noss er det mulig at noen parselleiere må gi fra seg litt av området sitt, men at man ønsker å bruke minst mulig plass av tomten til selve barnehagebygget. En mulighet er å bygge i to etasjer for å utnytte tomten på best mulig måte.

— Vi vil bevare kolonihagen i størst mulig grad, sier Mette Karlsen fra seksjon for barnehage.

Hun sier hun har stor tro på at barnehagen blir attraktiv når den blir ferdig, nettopp på grunn av kolonihagen. Grunnen til at nettopp denne tomten er valgt, er at det er vanskelig å finne store nok tomter i Bergenhus bydel. I området rundt Øyjorden har de eksisterende barnehagene lange ventelister. Den nye vil få opptil 60 plasser.

- Utfordring, ikke problem

Noss, Karlsen og politisk rådgiver Frode Hervik understreker at politikerne ikke har sagt nei til kolonihage, men ja til regulering.

— Denne situasjonen er ikke et problem, men en utfordring. Jeg tror på en vinn-vinn situasjon for begge parter, sier Harald Noss.

Talsmann for kolonistene, Rolf Nitter, sier at de ikke ser at det er mulig å forene parsellene med barnehage.

— En barnehage vil kreve så mye, sier

Nitter.

KOMBINASJON: Kommunaldirektør Harald Noss og byråd Hans-Carl Tveit mener det er mulig å få plass til både den eksisterende parsellhagen og barnehage på denne tomten i Øyjorden. FOTO: TOR HØVIK