Dagbladet hevder å ha fått opplyst dette på informert hold, og skriver at en tomt allerede er pekt ut.

Bakgrunnen for planene skal blant annet være at Herøya vil få gassrørledning. Gass vil i fremtiden være en betydelig rimeligere energikilde enn strøm.

Petter Stordalen vil ikke kommentere opplysningene, men sier:

– Å bygge på Herøya høres fornuftig og framtidsrettet ut. Etter alt å dømme kommer det gass dit.

Stordalens og Spetalens planer skal være å dele opp produksjonen slik den nå er på Union. Den ene maskinen skal produsere bokpapir i Skien, mens den andre, som i dag produserer avispapir, skal flyttes til den nye fabrikken på Herøya. Her skal maskinen moderniseres og utvides for produksjon av en ny type papir, for eksempel kopimaskinpapir. Hensikten er ikke å konkurrere med Norske Skog, men å finne en nisje i markedet.

Forutsetningen for planen er at Stordalen og Spetalen får kjøpt Union i Skien. Dette har Norske Skog hittil sagt nei til. (©NTB)