• Vi kan ikke planlegge for en 3. verdenskrig, en krig ingen i NATO ser på som en fare, sier forsvarsminister Bjørn Tore Godal.

ARNE COLLIANDERarne.colliander@bt.no OsloAp-regjeringens forsvarsstatsråd bruker krasse karakteristikker om hvorfor det er nødvendig å omstille Forsvaret. — Vi sitter med et forsvar som tilhører den kalde krigens tid. Norge blir ett av de siste landene som justerer ned sine forsvarsbehov, sa han da han i går la frem regjeringens fremtidsplaner for Forsvaret.Godal vedgår at han flerfoldige ganger i kuttprosessen er blitt konfrontert med hva som skjedde 9. april 1940.- Det er misvisende å bruke dette argumentet mot en omlegging av Forsvaret. Den store forskjellen fra 1940 og i dag, er vårt NATO-medlemskap. Veien til norsk sikkerhet går gjennom NATO. Det vil ikke endres gjennom omleggingen av Forsvaret, sier forsvarsministeren.Bjørn Tore Godal ser for øvrig ingenting som tilsier at Norge risikerer å bli angrepet av en fiendtlig makt de neste 10-15 årene.- Det må vi innrette oss etter. - Hvor raskt kan vi trappe opp satsingen på Forsvaret hvis det blir nødvendig? - Jeg regner med at vi i så fall har mer enn nok tid til en slik omstilling, mener forsvarsministeren.Han er nøye med å legge vekt på at Forsvaret ikke skal nedbygges, men ombygges.- Vi skal skape et bedre forsvar, poengterer Godal.