Prisøkningen er «... betydelig lavere enn den generelle prisveksten i perioden», skriver Posten til sine kunder. Feil. Fra 2002 til i dag har den generelle prisveksten vært 8,1 prosent, viser SSBs konsumprisindeks. Veksten vil neppe bikke 9,0 innen året er omme. – Tullete å føre kundene bak lyset på denne måten, mener Hoem. Markedsdirektør Geir Andersen, som har signert brevet, har ikke svart på BTs henvendelser.