Kvinneklinikken i Bergen var først ute med abortpillen i Norge i april i fjor. Det første året ble pillen benyttet av i alt 226 kvinner, og disse kvinnene ble intervjuet ved kontroll — fire uker etter aborten.

— Ingenting i våre undersøkelser tyder på at abortpillen vil føre til flere aborter. Vi har hatt en minimal økning, i hovedsak på grunn av flere tilreisende pasienter enn normalt. Det vil flate ut når tilbudet blir bygd ut flere steder i landet, sier professor Ole-Erik Iversen ved Kvinneklinikken i Bergen til Aftenposten.

I 1997 ble det foretatt 925 aborter ved sykehuset. Året etter, da abortpillen var tilgjengelig fra slutten av april, steg tallet til 950 aborter. Det er en økning på 2,5 prosent.

Iversen tror det vil gå fem til ti år før medikamentell abort blir mer vanlig enn kirurgisk inngrep. Fortsatt foretrekker tre av fire kvinner den tradisjonelle måten.

NTB