Under rettsmøtet i Stavanger tingrett i dag begrunnet advokat Brynjar Meling hvorfor han mener Dan Pettersen bør løslates før ankesaken i Gulating lagmannsrett er ferdig.

Meling mener tingretten må vurdere risikoen for oversoning, at det er store muligheter for at Pettersen kan sitte lenger i varetekt enn den straffen han til slutt vil få for medvirkning i Nokas-ranet.

— Pettersen har sittet i varetekt i nesten to år. Man må regne med at saken går til Høyesterett og at en avgjørelse der ikke vil komme før over sommeren 2007, sa Meling i retten i dag.

- Ikke med på ranet

Meling mener at bevisførselen i lagmannsretten har vist at Pettersen ikke har hatt noen aktiv rolle under selve ranet og at han ikke holdt vakt i huset sitt i Nedre Dalgate. Meling trakk fram at to av de medtiltale i Nokas-saken, William Pettersen og Thomas Ingebrigtsen, ikke er varetektsfengslet under ankesaken. Ingebrigtsen og William Pettersen er ikke tiltalt for dødsfølgen, noe Dan Pettersen er.

— Tingretten må ta hensyn til den rådende bevissituasjonen, og ikke tingrettens dom i Nokas-saken, hvor Pettersen blir knyttet direkte til bakgården i Nokas. Tingretten slo fast at han deltok under selve ranet, og det er det de siste fengslingskjennelsene bygger på, sa Meling.

Advokaten tok blant annet utgangspunkt i et politiavhør av David Toska fra i høst, der Toska går langt i å sette Thomas Ingebrigtsen i en mer sentral rolle enn Dan Pettersen. Ingebrigtsen har selv også forklart seg nærmere inn i saken, hevder Meling. Ingebrigtsen har erkjent at han var kontaktleddet mellom den siktede innside-vekteren (26) og Toska.

— Det er ikke bevismessige holdepunkter for å hevde at Dan Pettersen hadde en sentral rolle i planleggingen av ranet, og heller ingen bevis som knytter ham til gjennomføringen av selve ranet. Bevisførselen i lagmannsretten har vist at Nokas-ranet ikke var en invasjon fra Oslo, men en invitasjon fra Thomas Ingebrigtsen, sa Meling.

- Mistanken styrket

Politiinspektør Pål Jæger-Pedersen representerte påtalemyndigheten i retten i dag. Han ønsket ikke å gå spesielt inn på hvilken rolle Nokas-aktoratet mener Pettersen hadde, og sier dette vil bli klart under prosedyren.

— Men det er riktig å si at mistanken mot Dan Pettersen er styrket, ut fra hans egen forklaring i lagmannsretten. Jeg synes Meling tar for lett på medvirkerrollen. Medvirkning gjelder ikke bare for dem som sto på Domkirkeplassen eller var inne i Nokas-lokalene. Det er umulig å gå inn og definere Pettersens rolle her og nå, det er ikke mulig å gjenskape bevisføringen i hele saken, sa Jæger-Pedersen.

Politiinspektøren legger til at det er velkjent at Pettersen leide ut huset sitt i Nedre Dalgate til ranerne før og etter ranet, at det foregikk planlegging og oppbevaring av utstyr før og etter ranet, at ransutbyttet ble gjemt der, at Pettersen pusset og klargjorde våpnene og at han sto i døra og tok imot ranerne like etter ranet.

Ifølge Jæger-Pedersen skal det særskilte grunner for å fravike hovedregelen om at tiltalte skal sitte varetektsfengslet inntil dom faller.

Stavanger tingrett vil trolig fatte en avgjørelse rett over helgen.

Kjærvik ler av påstandene

Thomas Ingebrigtsens forsvarer, advokat Tor Kjærvik, ler av Melings påstander om Ingebrigtsens rolle i Nokas-ranet.

Under rettsmøtet i sa Dan Pettersens forsvarer Brynjar Meling at rollene til Thomas Ingebrigtsen og Pettersen var byttet om i løpet av lagmannsrettens behandling av saken.

Meling hevdet at bevisutviklingen har vist at Pettersen hadde en perifer medvirkerrolle og at Thomas Ingebrigtsen var plassert mer sentralt i ransplanleggingen.

— Bevisførselen i lagmannsretten har vist at Nokas-ranet ikke var en invasjon fra Oslo, men en invitasjon fra Thomas Ingebrigtsen, sa Meling.

- Dristig Meling

— Javel, det var nokså dristig, mener Kjærvik.

— Når det gjelder rollefordeling, har Thomas Ingebrigtsen sagt at han vel hadde en større rolle enn Dan Pettersen innledningsvis, men at dette senere ble byttet om. Påstanden om at Ingebrigtsen har invitert ranerne til Stavanger, er svært dristig. Det er bare tull fra Meling. Han må gjerne hevde det, men det virker som Meling ikke har vært til stede i retten hele tiden. Å påstå at Ingebrigtsen nærmest har iscenesatt Nokas-ranet, er nesten ikke verdt å kommentere. Ranerne var jo i Stavanger før de traff Ingebrigtsen, sier Kjærvik.