— Han hadde ikke regnet det som sannsynlig at han kunne bli kjent skyldig. Han har også i retten gitt uttrykk for sin store tro på norsk rettsvesen.

Han hadde faktisk regnet med å gå herfra som en fri mann, sa Per Orderuds forsvarer, advokat Cato Schiøtz, etter at kjennelsen var avsagt.

Schiøtz valgte å se på kjennelsen med respekt og ydmykhet.

— Nå har vi fått to rettsavgjørelser med samme innhold, og da får man ha så mye respekt og ydmykhet for de to avgjørelsene at man tar det til etterretning. Så får det bli opp til andre å vurdere om de bevisbyrdereglene vi har i norsk strafferett er oppfylt i denne saken, kommenterte han.

Per Orderuds forsvarer ønsket ikke å spekulere i hva det var som avgjorde at hans klient ble kjent skyldig.

— Jeg vet ikke og skjønner heller ikke hva som avgjorde at Per Orderud ble kjent skyldig.

(NTB)

FOTO: SCANPIX