HARRY TILLER

Orderuds forsvarer, advokat Cato Schiøtz, sier til BT.no at hans klient var fullstendig knust etter at dommen var opplest.

— Han klarte ikke å si noe som helst, han bare fulgte med politiet ut i den ventende bilen. Nå skal jeg opp til fengslet for å snakke med han. Det er mye som må ordnes, sier Schiøtz.

Advokaten har ikke lest Nes herredsrett sine vurderinger omkring Per Orderuds rolle i trippeldrapet, men legger ikke skjul på at han finner dommen knusende for sin klient.

— Dommen er klar. Men jeg er overrasket over at retten er så sikker i sine konklusjoner. Jeg kan ikke si meg enig i at premissene som leder til domfellelse av min klient er 100 prosent bevist. Retten mener det ikke er mulig å bevise at det skjedde en drapsplanlegging på Orderud gård lille julaften 1999, men mener det er mulig å bevise at det skjedde en overlevering av våpen under det samme selskapet. Her mener jeg retten har vurdert feil. Bevisgrunnlaget for drapsplanlegging og våpenoverlevering er den samme, men retten har vurdert dette ulikt, sier Schiøtz.

På vegne av sin klient anket han dommen umiddelbart. Den skal nå prøves for Eidsivating lagmannsrett, trolig en gang tidlig neste år.