• Per Orderud er en staut bonde, men mangler sosiale antenner, sa fetteren, Espen Orderud, i lagmannsretten tirsdag.

— Han er grunnleggende en redelig mann, men mangler nok sosial intelligens, sa fetteren.

Espen er en av dem som støtter Per Orderud, men samtidig opplyste han at alle informasjoner han fikk av Per omgående er blitt brakt videre til Kripos-etterforskeren, Espen Erdal.

I herredsretten opplyste samme fetter at han på et tidlig tidspunkt nektet å forklare noe som helst til lensmannskontorets folk.

Ifølge Espen Orderud er Per Orderud en dårlig løgner. Da han fortalte at moren hadde skrevet på kjøpekontrakten, merket fetteren at noe skurret, men i ettertid forsto han likevel hvorfor Per løy.

Følelsesladet

I et følelsesladet vitneprov sa Espen Orderud at saken er en forferdelig tragedie som blir enda frykteligere hvis uskyldige blir dømt for medvirkning til drap man ikke vet hvem som har begått.

Vitnet fortalte at Per Orderud var totalt knust i dagene etter drapene. Han mente det var utenkelig at dette var spill. Tiltalen mot Per harmonerer absolutt ikke med den Per Orderud jeg kjenner, sa fetteren.

Espen Orderud opplyste at han hadde spurt Per direkte om hvem han trodde sto bak drapene.

Det inntrykk han fikk, var at Per hele tiden har vært mest opptatt av å bevise sin egen uskyld og at han periodevis opplevde det som han hadde en omvendt bevisbyrde.

Han opplyste at han hadde besøkt Per Orderud i fengselet etter dommen i Nes herredsrett og at han nå mente det kanskje var bra at han ble varetektsfengslet.

— Hvis ikke, er det ikke sikkert han hadde sittet her i dag, sa Espen Orderud.

Konflikten

Per Orderuds forsvarere var fredag tilbakeholdne med å stille spørsmål som kunne ramme kona Veronica. Veronicas forsvarer, Frode Sulland, innrettet derimot spørsmålene slik at vitnet gang på gang måtte bekrefte at Pers opptreden de gangene han løy fant man forklaringen på i Pers personlighet.

Espen Orderud hadde hørt at enkelte var kritiske til Veronica, men at det ikke gjaldt hele familien.

Det var spesielt fetteren Harald og hans far, Hans, som ikke likte Veronica. Selv opplevde han Veronica som impulsiv og positiv, men med mye jente i seg fortsatt. Vi må huske på hennes unge alder, sa han, spesielt når hun kommer med kjappe og klare meldinger som egentlig ikke er slik ment som det kan høres ut.

— Veronica har flere ganger vært langt nede, men da er det Per som har støttet henne, sa Espen.

Han sa videre at det var lett å få inntrykk av at Veronica styrte Per, men når det virkelig gjelder er det Per som bestemmer, sa Espen Orderud.

(NTB)