• De ansatte i Tine bidrar gjennom selskapets pensjonskasse til å støtte Marrokkos folkerettsstridige okkupasjon av den lille staten Vest-Sahara.

Arild Hermstad, daglig leder i Framtiden i våre hender.

Det hevder organisasjonen Framtiden i våre hender. Tine Pensjonskasse har 270.000 aksjer i seismikk-selskapet TGS-Nopec. Dette selskapet har inngått kontrakt med marokkanske myndigheter om kartlegging av oljeressursene i farvannet utenfor det okkuperte Vest-Sahara.

— Som å gi en bankraner et kart over banken, mener Støttekomiteen for Vest-Sahara om oppdraget TGS-Nopec har påtatt seg.

Nå oppfordres de ansatte i Tine Meierier om å legge press på sin egen pensjonskasse for å få den til å trekke seg ut av TGS-Nopec.

- Støtter okkupasjonen

— Det bør være andre måter å sikre sin pensjonisttilværelse på enn å støtte Marokkos okkupasjon av nabolandet, mener Arild Hermstad, daglig leder i Framtiden i våre hender.

Saken er at marokkanske myndigheter i fjor delte ut to kontroversielle letelisenser til et fransk og et amerikansk selskap. Seismikk-selskapet TGS-Nopec skal foreta kartleggingen. I sin ytterste konsekvens kan det føre til at Marokko tar ut naturressurser fra okkupert territorium. Det vil være i strid med gjeldende, internasjonale konvensjoner.

Den marokkanske okkupasjonen av Vest-Sahara har fått liten oppmerksomhet, men i september kunngjorde Raftostiftelsen at årets minnepris tildeles Sidi Mohammad Daddach, som kjemper for Vest-Saharas rett til selvbestemmelse.

Rafto-pris

— Rafto-prisen gir en viktige anerkjennelse til Vest-Saharas rettferdige kamp. Den står i skarp kontrast til den støtte norske næringsinteresser, med TGS-Nopec i spissen, gir okkupantmakten. Dette er å undergrave selvstendighetskampen til folket i Vest-Sahara, mener Arild Hermstad.

Administrerende direktør i Tine Pensjonskasse, Svein Garberg, er kjent med investeringen i TGS-Nopec, men sier han ikke visste at selskapet er involvert i det sterkt kritiserte Vest-Sahara-prosjektet.

— Jeg kjenner ikke saken, og vil derfor ikke kommentere om dette vil få noen konsekvenser for vårt engasjement i selskapet. Men når man investerer i selskaper, er jo sjansen stor for at man dumper borti sånne problemstillinger, sier han.

Etisk ansvar

Tine Pensjonistkasse hadde ved årsskiftet en eierandel på 1,1 prosent i TGS-Nopec.

Nestleder i Pensjonskassens styre og konserntillitsvalgt i Tine BA, Kjell Mjaatvedt, sier han ikke kjenner til investeringen i seismikkselskapet.

— Men det er klart vi har et etisk ansvar for hvor vi plasserer pengene. Pensjonskassens investeringer bør ikke stride mot det verdigrunnlag Tine bygger sin virksomhet på. Vi bør også følge en vær varsom-plakat, sier Mjaatvedt.

— Vil dere følge oppfordringen fra Framtiden i våre hender?

— Det er mulig, men jeg må sette meg bedre inn i saken før jeg kan si om det blir utfallet, sier han.

- Moralsk uholdbart

Tidligere er også Folketrygdfondet blitt kritisert for sine investeringer i TGS-Nopec. Men Folketrygdfondet, som er den nest største aksjonæren (4,6 prosent), har avvist kritikken med henvisning til at FN har godkjent kartleggingen og oljeletingen. Organisasjonen mener kontraktene ikke i seg selv ulovlige. Men FN fastslår samtidig at fremtidig oljeleting og utvinning vil være brudd på internasjonal lov hvis den foregår på tvers av interessene til folket i Vest-Sahara.

— Det behøver ikke nødvendigvis være illegalt, mer er klart moralsk uholdbart, uttalte Eirik Kirkerud i Støttekomiteen for Vest-Sahara til Klassekampen 7.juni.

Motstandsbevegelsen Polisario, som kjemper for et fritt Vest-Sahara, har også fordømt TGS' engasjement i landet.

— TGS samarbeider med en illegal okkupant, har Polisario tidligere uttalt i en pressemelding.