• Hvilken glede har pensjonistene av at de om tjue år får flere kroner til disposisjon, når de likevel får lavere kjøpekraft, spør Audun Lysbakken (SV).

Temperaturen i pensjonsdebatten øker etter hvert som det brede pensjonsforliket kommer på avstand. Påstand står mot påstand. Nå er det SVs finanspolitiker Audun Lysbakken som rykker ut og gir Ranveig Frøiland (Ap) en skrape etter uttalelser hun fremførte i Bergens Tidende søndag. Han hevder at Ap-politikeren fremsetter påstander mot bedre vitende, og at «det er den slags som skaper politikerforakt.»

— Det er rett og slett ikke sant, som Frøiland påstår, at alle vil få mer i pensjon etter det nye systemet. Det burde hun hatt ryggrad til å innrømme. Hun burde heller bidra til en opplyst debatt, fremfor å tåkelegge fakta. Hun kan ikke løpe fra at Finansdepartementet har kommet med utregninger som sier det stikk motsatte av det hun hevder.

Kutt på 20 prosent?

— I disse utregningene går det klart frem at de fleste grupper vil få mindre, ja, mange av pensjonistene vil i fremtiden få kutt i pensjonen på 20 prosent, forutsatt at vi i fremtiden lever lenger enn i dag. Det avhenger av hvilken pensjonsmodell regjeringen velger. Men det blir i hvert fall ingen vinnere, sier Lysbakken.

Han påpeker dessuten at de grupper som i dag har en pensjon på 66 prosent av sluttlønnen - ved full opptjening - må belage seg på å få ned mot bare 49 prosent når den tid kommer, først og fremst på grunn av den nye ordningen med såkalt delingstall. Dette er en ny utregningsmåte som innebærer at man må arbeide litt lenger for å få full pensjon hvis levealderen øker.

- Nytt klasseskille

— Frøiland har rett i at alle får mer utbetalt, hvis vi regner i kroner og øre. Men kjernepunktet er at de ikke har sjanse til å opprettholde samme levestandard som nå, med mindre de har råd til å skaffe seg en god privat pensjonsordning eller at de arbeider lenger enn de eldre gjør i dag.

Det blir kort sagt et klasseskille mellom dem som har anledning til privat pensjonssparing og dem som ikke har råd til det, sier Lysbakken.

— Hvem blir etter din mening de store taperne?

— Det er alle de som jobber på områder der det et vanskelig å holde ut et helt yrkesliv, og der de har så lav lønn at de ikke har råd til å spare til privat pensjon. Offentlig ansatte er så absolutt tapere på grunn av effekten av delingstallet, sier han videre.

Høyres Heidi Larssen, som var saksordfører for pensjonssaken, da den ble behandlet i Stortinget i forrige uke, har denne kommentaren:

— De fleste av fremtidens pensjonister vil få romsligere økonomi enn de som lever på pensjon i dag.