— Det var en ubehagelig og uvirkelig opplevelse. Både kona og jeg ble veldig engstelige over trusselen. Vi har passet ekstra godt på barna i helgen og kommer til å si fra til skolen om brevet, sier mannen til VG.

Mannen er langt fra den eneste mottakeren av brevet med det uhyggelige innholdet.

— Seks personer har anmeldt forholdet og et tjuetall har ringt og informert om brevet i løpet av helgen, sier Bjørn Åge Hansen, stasjonssjef på Sentrum politistasjon i Oslo.

Utpresserne går ifølge politiet etter personer med solide formuer:

— Dette er en masseutsendelse der folkene bak trolig har tatt utgangspunkt i skattelistene og plukket ut dem med mye penger, sier Hansen.

Selv om brevene har truende innhold og skaper frykt ber politiet mottakerne om å ikke være engstelige.

— Basert på tidligere erfaringer, tror vi ikke truslene blir satt i verk, mener stasjonssjefen.

Gjør skattelistene det lettere å være kriminell? Si din mening her.