Ranerne fikk med seg 57 millioner kroner gjennom det knuste vinduet i bakgården til NOKAS den 5. april 2004. Pengene ble, ifølge forklaringer fra flere tiltalte, oppbevart et par uker i Dan Pettersens hus i Nedre Dalgate 41 i Stavanger. Slik forklarte David Toska seg om hva som deretter skjedde med ransutbyttet.

– Pengene kommer til Oslo. Det må organiseres opptelling og sånn. Jeg må finne et sted til det. Det blir ordnet. Jeg treffer alle i Oslo, alle som har deltatt. Jeg snakker med dem. Pengene blir stort sett delt ut – stort sett.

Hvor opptellingen skjedde sa han ikke noe om i sin forklaring onsdag. Han fortalte heller ikke hvem som har fått penger, hvem som eventuelt ikke har fått, eller hvor store andeler de enkelte deltakere har mottatt.

Flere detaljer

Alt dette vil det ganske sikkert bli stilt mange spørsmål om når statsadvokat Tor Christian Carlsen mandag starter aktoratets eksaminasjonen av Toska.

– Vi får se hva som kommer de neste dagene. Så tidlig i forklaringen er det vanskelig å vite hva som kommer, sa Carlsen til pressen etter at Toska var ferdig med sin frie forklaring onsdag ettermiddag.

Tre dager i neste uke er satt av til aktoratets og forsvarernes eksaminasjon av NOKAS-ranets initiativtaker, organisator og operative leder. Da kan det komme nye opplysninger og flere detaljer både om planleggingen og gjennomføringen av ranet.

Ingen nye navn

I forklaringen onsdag bekreftet David Toska en rekke opplysninger som andre tiltalte har kommet med i sine forklaringer i lagmannsretten. Men han nevnte ingen nye navn.

Dermed er det fortsatt mange ukjente blant det store antall personer – trolig mer enn 20 – som har bidratt til NOKAS-ranet med en eller annen tjeneste eller aktiv innsats.

Én eller flere av disse ukjente har ifølge Toskas forklaring gitt intern informasjon om stedet der ranet skjedde.

– Kriminelle penger

Toska fortalte at han allerede før han flyttet til Rogaland hadde fått tips om en pengetransport på kjøpesenteret Kvadrat, og at han på en ferietur til Stavanger sommeren 2003 brukte en natt til å undersøke denne muligheten.

– Jeg vet jeg har spor jeg kan forfølge i Stavanger, sa han.

En annen grunn for å flytte fra Oslo, var at han ville unngå å bli pågrepet av politiet i forbindelse med en rettssak etter tidligere lovbrudd. Toska fortalte at han hadde med seg 100.000 kroner da han kom til Rogaland og leide leilighet i Sandnes.

– Jeg hadde bare kriminelle penger, sa han som forklaring på hvorfor han bare hadde med seg kontanter.

Luker i veggen

– Jeg får vite om en del ting i Stavanger, sa Toska, og nevnte tre mulige objekter for innbrudd eller ran. Ett av disse var det nye NOKAS-bygget.

Dermed bekreftet han opplysningen fra Kjell Alrich Schumann om interessen for NOKAS-bygget som var under oppføring utenfor Stavanger sentrum. Toska fortalte at han var inne på byggeplassen om natten. Han vurderte om det var mulig å bore hull i veggen, dekke til og male over – slik at det var «ferdige luker i veggen». Han opplyste også at han i mars 2004 stjal byggetegninger til det nye NOKAS-bygget.

Toska fortalte at han før NOKAS-ranet vurderte en annen type anslag mot NOKAS i Stavanger sentrum enn det som ble gjennomført den 5. april 2004. Men han benektet opplysningen fra Thomas Ingebrigtsen om «et forsøk» i månedsskiftet januar-februar.

– Det var aldri noe forsøk på å gjøre et ran mot NOKAS. Det var en plan. Men det kom ikke så langt at jeg vil kalle det et forsøk, sa Toska om opplysningene fra Ingebrigtsen.

FORKLARTE SEG: Toska forklarte i dag at ransutbyttet stort sett er delt ut.
HANSEN, ALF OVE