I retten fredag sa Kirkemo at han i og for seg ikke hadde endret oppfatning, og han vedkjente i hvert fall at han trodde det den gang.

Kirkemo lanserte flere mulige løsninger i sine politiforklaringer.

Mens alle andre beboere i bygningen spaserte ut i nattøyet, ble Anne og Per Paust løftet ut i en kran, sa Kirkemo.

Også det fikk Kirkemo til å tro at det hele var et spill for å få oppmerksomhet.

Overfor politiet lanserte han tanken om at Per Paust var sjalu på sin nye kone fordi hun klatret på karrierestigen mens hans sjøl hadde stagnert.

I Nes herredsrett ble Kristin Kirkemo dømt for trusler i tilknytning til attentatforsøkene.

Da politiet i Oslo etterforsket attentatene et snaut år før drapene fant sted, var det et tema at også politiet undret seg over at Anne Orderud fant en flat pakke under bilen straks hun parkerte utenfor jobben.

Det var også Per Paust som oppdaget gassflaskene ved en ren tilfeldighet ved det andre attentatforsøket. (NTB)

VITNET: Sverre Kirkemo, vitnet i Orderud-saken i Eidsivating lagmannsrett på Lillestrøm torsdag