— Det finnes ingen inndelinger som kan brukes til alt, sier han.

I stedet for å bruke fastspikrede skjema på denne måten, foretrekker mange markedsførere å ta utgangspunkt i selve produktet, og forsøke å finne ut hvilke behov det kan tilfredsstille. Slik kan man finne frem til hvilke grupper som kan tenkes å sette pris på et slikt produkt. Disse gruppene behøver ikke å ha samme inntekts- og utdanningsnivå.

— Hvis man tenker på målgruppen som en stabil og homogen gruppe, kan det lett føre til at en støter fra seg kunder og derved begrenser markedet sitt. Man må profilere produktet slik at folk kjøper det, uavhengig av om de er «drosjesjåfører» eller «advokater», sier Troye.

Ofte kan vi tilhøre mange segmenter på en gang, og tilknytningen vår endres over tid, mener han. I stor grad definerer folk selv hvilke produkter som hører hjemme i deres grupper.

— Forbrukerne kan segmentere seg selv. For eksempel var det neppe tilsiktet av Harley Davidson å bli hoffleverandør for Hell's Angels, sier professoren.