I en samtale med Bergens Tidende legger den tidligere Stoltenberg-statsråden ikke skjul på at hun nå bruker mye av sin po-litiske energi på å bygge opp allianser for partilederen.

— Jeg har aldri vært i tvil. Jagland er lederen som Arbeiderpartiet trenger nå. Han har visjonene som kan bringe partiet fremover, sier Knudsen og legger til:

— Thorbjørn og Jens utfyller hverandre. Det er Jens som er kommunikatøren av de to. Derfor bør han fremdeles være vår statsministerkandidat.

Knudsen, som er medlem i sentralstyret, sier hun ikke forstår dem som kritiserer Jagland for at han krever en avklaring fra Stoltenberg i sentralstyret mandag.

— I alle organisasjoner er det jo helt naturlig at man først må få avklart hvilke funksjoner lederne ønsker å ha i fremtiden, før debatten om hvem som skal væ-re leder slippes løs, sier hun.

Hun regner derfor med at også nestlederne Stoltenberg og Hill-Marta Solberg gir beskjed på sentralstyremøtet mandag.

— Samme regler må gjelde for alle, slår hun fast. - Er det ikke mest vanlig at slike beskjeder blir gitt til valgkomiteen? - Jo, men i kjølvannet av uroen som oppstod om ledelsen før jul, var det nødvendig å bringe klarhet rundt ledelsesspørsmålet. Det måtte skje til sentralstyret.

— VG skriver at Stoltenberg først vil gi denne beskjeden til valgkomiteen som skal settes ned i mars. - Hvis det er riktig, er det svært trist for Arbeiderpartiet. Utover det vil jeg ikke komme med noen spekulasjoner nå, sier hun. Knudsen stiller seg også undrende til leder Ranveig Frøiland og nestleder Bjørn Christensen i Hordaland Arbeiderparti. De mener at partiledelsen legger hindringer i veien for en åpen debatt i partiorganisasjonen.

— I styret i Hordaland Arbei-derparti har vi tatt denne debatten. Det ble konkludert med at det nå ikke var behov for å stille spørsmål med det delte lederskapet, sier Knudsen.