– Selv om vi antar at kvinner er mest hjemme med syke barn, så stemmer ikke den antakelsen ifølge våre tall, sier Ylva Lohne i Statistisk sentralbyrå (SSB) til Nettavisen.

Det siste året har litt over 60 prosent av foreldre med barn under 15 år tatt seg fri noen timer eller dager på grunn av sykdom eller akutte situasjoner i familien. Men det er altså noe flere menn enn kvinner som har denne type fravær, viser en tilleggsundersøkelse til SSBs arbeidskraftundersøkelse i 2. kvartal 2005.

– Jeg trodde jeg skulle finne noe som ville bygge opp under forventningene om at det faktisk er kvinnen som er hjemme, men det stemte rett og slett ikke, sier Lohne.