I Bergen tingrett trakk advokat Knut Erling Øyehaug frem flere selskaper i Panama.

Gjennom disse selskapene mener han at Stuve og hans Tordenskjold-kolleger Petter Hellevik og Susann Kolbjørnsen skal ha beriket seg på bekostning av Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi (KGJS).

— Avtale eksisterte ikke

KGJS kjøpte 20 Tordenskjold-skip, men fikk bare levert 16. I tillegg til tap i forbindelse med disse skipene, mener Øyehaug at hans klienter er påført store tap i forbindelse med skipene som ble levert.

Til sammen krever rederiet vel 60 millioner kroner. Et av de største kravene er knyttet til skipet Cem Feeder. Dette skipet ble arrestert samme dag som det ble overtatt av KGJS i mai 2004.

Arrestanten var det panamanske selskapet Castina Commercial, som mente det hadde inngått en avtale om å leie skipet allerede i september 2003.

— Stuve bekreftet flere ganger at det ikke fantes en slik avtale. Så dukket dette selskapet plutselig opp, sier Øyehaug.

Han hevder avtalen aldri har eksistert og sier den må ha blitt konstruert i ettertid.

En voldgiftsdomstol i London konkluderte også med at avtalen ikke hadde eksistert da kravet på 2,1 millioner amerikanske dollar ble behandlet i januar i år. Representantene for Castina Commercial dukket aldri opp.

Penger ut av landet

I avgjørelsen fra London refereres det også til flere andre panamanske selskaper som har rettet krav mot selskaper i Tordenskjold-systemet.

Disse selskapene har samme representanter som Castina Commercial, og Øyehaug mener Stuve står bak.

De samme personene representerer også Sawathi Cement, som solgte et skip til Tordenskjold-systemet. Økokrim mener Stuve og hans samarbeidspartnere førte om lag 20 millioner kroner ut av landet gjennom denne handelen.

Øyehaug la videre frem en rekke dokumenter han mener er forfalskninger.

— De saksøktes evne og vilje til å produsere dokumenter er imponerende stor, sa han og fortsatte:

— En skal ha særdeles godt fantasi for å legge til grunn at disse selskapene har vært noe annet enn redskaper de saksøkte har brukt for å tjene penger på KGJS' bekostning.

- Avviser beskyldningene

Han viste blant annet til en avtale som ga en da 21 år gammel sekretærvikar fullmakt, på vegne av to av de panamanske selskapene, til å gjøre avtaler med en rekke Tordenskjold-selskap.

Den tidligere sekretæren ville i går ikke kommentere saken. Tor Johan Stuve svarte ikke på henvendelsen fra BT.

— Stuve tilbakeviser alle disse beskyldningene, og jeg vil ta dette samlet når jeg skal holde min innledning. Men det er vanskelig å svare når jeg sitter her alene, og Stuve ikke er med, sier hans advokat Per Erland.

Skipsrederen er sykemeldt, og en anmodning fra Erland om å utsette saken ble avslått av dommeren.