• Bortsett fra en periode i sommer har pågangen vært jevn, sier miljøarbeider Øyvind Larsen hos Blå Kors i Nubbebakken.

JAN M. LILLEBØ (foto)

Heller ikke Eli Johannessen føler at situasjonen for hjemløse i Bergen er blitt lettere de siste årene.

Det siste halvannet året har Johannessen bodd på hybel hos Blå Kors i påvente av en kommunal leilighet. Ikke det verste sted å bo, i hvert fall langt bedre enn et hospits, synes hun. Her er lun stuevarme, kake og kaffe en søndag ettermiddag og miljøarbeider på vakt.

Men statusen er ikke så mye å hige etter. Formelt er hun bostedsløs, i likhet med de øvrige beboerne.

— Ventingen tar på

Ventingen på egen bolig tar på. I kommunens boligkø finnes det ingen kølapp, bare måneder og år med nedslående meldinger:

— Når jeg kommer på boligkontoret burde de kunne fortelle meg hvor jeg står i køen. Men nei. Nå har jeg ventet i halvannet år. De sa det kunne gå opptil to. Det verste er at jeg tror det står ledige leiligheter rundt omkring, sier hun.

På plass i køen

Harry Johannesen har bodd hos Blå Kors i over fire år. Bostedsløs han også. Det har tatt sin tid å få skikk på tilværelsen. Nå er han på plass i den nummerløse boligkøen.

— Kommunen er stolt over «Prosjekt bostedsløse». Har dere fått tilbud der?

Rundt bordet rister samtlige på hodet:

— Det har jeg aldri hørt om, sier miljøarbeider Larsen.

I en periode i sommer sto Blå Kors i fare for å måtte stenge. Kommunens sosialkontor strammet inn på garantiene, som er nødvendig for en plass på Blå Kors og ved hospitser.

Hybelbygget i Magnus Barfots gate ble stengt, men de to byggene på Kalfaret driver videre etter at kommunen i september inngikk en ny toårsavtale.