— Det er påfallende at hver gang en advokat i asylbransjen er ute å kjøre, har han bakgrunn fra UDI, sier Roli.

Hun viser til at asyladvokat Trygve Tveter, som har vært i søkelyset for å ha hatt uforholdsmessig mange asylklienter, også har jobbet i UDI. Tveter har fått refs fra Advokatforeningen, for å ha tatt for høyt honorar av en asylsøker.

Roli mener det er grunn til å undersøke også saksbehandlere i UDI i kjølvannet av denne saken.

— Kameraderi er ikke noe nytt fenomen verken i Norge eller andre land. Man må sjekke hvor mange av Tunes saker som er gått gjennom, og så se på hvilke saksbehandlere som har hatt dem, sier hun.

Bente Roli har selv arbeidet med asylsaker i 25 år, og hadde vondt for å tro det hun så på TV 2 mandag kveld:

— At noen klienter kan ha fabrikkert historier, er så sin sak, men at en advokat skal ha bistått en klient med å fabrikkere en historie har jeg aldri hørt om. Det er både å forlede og medvirke til falsk forklaring. I tillegg tar han penger for et asyloppdrag utenom fri rettshjelp-ordningen, og det har han heller ikke adgang til, sier Roli. (NTB)