KRISTIN V. AANENSEN

Det får administrerende direktør Arne Hyttnes til å konkludere med at vi er på vei mot det kontantløse samfunn. 81 prosent av de under 20 år har brukt kortet sitt til småhandel under 50 kroner den siste måneden, viser undersøkelsen.

— Dette er vaner disse vil ta med seg når de blir eldre, sier administrerende direktør Arne Hyttnes i Sparebankforeningen til NTB.

Det er en utvikling som banknæringen ser klare fordeler ved, både kostnadsmessig og når det gjelder sikkerhet.

— Blant annet vil mindre kontanter i omløp minske behovet for transport av penger, som det i dag er knyttet betydelig kostnader til på grunn av de sikkerhetsmessige risikoene, sier Hyttnes.

Hver gang

Sparebankforeningens Nettundersøkelse 2006 viser at vi alle bruker kortet mer. I dag betaler 1,3 millioner nordmenn med kort hver gang de handler dagligvarer. Dette utgjør 37 prosent av befolkningen over 15 år. Tilsvarende tall var 24 prosent i 2004. Totalt er det kun 9 prosent som aldri bruker kortet ved dagligvarehandel.

De som leder an i utviklingen er 40-åringene. 54 prosent i aldersgruppen 41-49 år svarer at de bruker kort hver gang de handler dagligvarer, mens tallet kun var 29 prosent i 2004. Kun 2 prosent sider de aldri bruker kortet når de handler dagligvarer.

For de over 67 år viser undersøkelsen at kortbruk fremdeles er noe uvant. Men andelen kortbrukere øker også i denne gruppen. 19 prosent sier de bruker kortet hver gang de handler dagligvarer, mot 11 prosent i 2004. 39 prosent sier de aldri bruker kort til handling av dagligvarer.

Småbeløp

Det er første gang de blir spurt om beløpsstørrelse på kortbruken. Og det er altså her den yngre garde skiller seg kraftig ut.

Totalt er det 36 prosent som sier at det laveste beløpet de har brukt kortet til å betale med den siste måneden er under 50 kroner. Men i aldersgruppen 15-24 er det 71 prosent som har brukt kortet til et så lavt beløp, og når denne gruppen granskes nærmere så er altså andelen på 81 prosent blant de aller yngste.

For første gang blir det også spurt om hvor mye kontanter de forskjellige aldersgruppene har i lommeboka. Det er kun 5 prosent som oppgir at de ikke har på seg kontanter til daglig. Men i den yngste gruppen sier 71 prosent at kontantbeløpet de bærer på seg er under 50 kroner.

I gruppen som bruker kortet oftest, 40-åringene, er et kontantbeløp på mellom 200 og 500 kroner vanligst, mens den eldste gruppen har dobbelt så mye i lommeboken.